Elşad Quliyev böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır!

Elşad Quliyev böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır!


Müdriklər demişkən, “xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür”. Belə insanların ömrü çətin, mənalı və şərəfli olur, başı həmişə el içində uca olur. Onlar öz xoşbəxtliyini, səadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, genefondudur desək səhv etmərik. Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün həqiqi mənasında, gözəl insan, Qazax Dövlət Sosial İqtisad Kollecinin direktoru Elşad Quliyevdir.

Qazax Dövlət Sosial İqtisad Kollecinin direktoru Elşad Quliyev peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır.
Şərəfli vəzifəyə yiyələnən Elşad Quliyev bu işin müqəddəsliyini qoruyub saxlayır. Elşad Quliyev kömək etdiyi hər kəsin rəğbətini qazanan insanlardandır.

Sorğu apardıq ağız dolusu Elşad Quliyevdən danışdılar yaxşı ki, Elşad Quliyev Qazax Dövlət Sosial İqtisad Kollecinin direktorudur… Elşad Quliyev öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….

Elşad Quliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmanna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq prezident İlham Əliyevə, dövlətə və dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq adamdır.

Heç bir qüvvə Elşad Quliyevi heç vaxt əqidəsindən döndərə bilməz.

Elşad Quliyev böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır!

Elşad Quliyev yüksək texniki biliyi və təhsili olan, yüksək iqtisadi, siyasi və təcrübi qabiliyyətləri olan istedad sahibidir!

Elşad Quliyev ani və düzgün qərar qəbul edən nadir insanlardandı!

Prezident İlham Əliyevdən nümunə götürən Elşad Quliyevin böyüklüyü onun sadəliyində və insanlara insani münasibətindədi!

Elşad Quliyev insanlara maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır, onların problemlərini həll edərək, onların dövlətimizə və Prezidentimizə inamını artırır!

Elşad Quliyev bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir! Bunun sirri onun Qazax Dövlət Sosial İqtisad Kollecinin direktoru kimi çoxsahəli professional olmasıyla, dövlətçiliyimizin və prezidentimizin yüksək reytinqini hər şeydən uca tutmasıyla bağlıdır!

Ona etibar edilən bütün işlərdə Elşad Quliyev özünü doğruldub. Bizdə hörmətli Elşad Quliyevi dövlətimizə, xalqımıza şərəfli xidmətində yeni-yeni uğurlar başarılar diləyirik.

Qazax Dövlət Sosial İqtisad Kollecinin direktoru Elşad Quliyev - 44 günlük Vətən müharibəsində işğal altında olan bütün torpaqlarını azad, sərhədlərini bərpa edən, Şanlı Qələbə qazanan, Azərbaycan xalqı dövlətçilik tariximizə qızıl hərflərlə yazılan 15 İyun – Milli Qurtuluş Gününu bu il özünəməxsus təntənə ilə daha möhtəşəm, Tam Qurtuluş bayramı kimi qeyd edir.

Azərbaycan xalqı müstəqil dövlət qurmağı özünə ən müqəddəs arzu, amal bilmiş və onun gerçəkləşməsi uğrunda əsrlərlə mətanətlə mübarizələr aparmış, milyonlarla vətənpərvər igidlərimiz bu sevdaya canlarını qurban vermişlər. Xalqımızın müstəqillik uğrunda apardığı bütün mübarizələrdə qazandığı ən böyük zəfəri, şərəfli anı, önəmli tariximiz -Milli Qurtuluş Günüdür.

Milli Qurtuluş Gününə qədər olan nə varsa yalnız xəyaldır. Möhtəşəmliyi, əzəməti ilə xalqımızın taleyində özünəməxsus yeri olan bu gün, ictimai, siyasi və bir tarixi hadisədir.

Bu gün uzun illər zülmətə və ümidsizliyə qərq olmuş bir məmləkətə Günəşin doğduğu, onun övladlarının ayağa qalxıb inamla “Biz də varıq, bu bizim Vətənimizdir” dediyi gündür.

Bu gün, müstəqillik adlı nakam xəyallarının yenidən gerçəkliyə qovuşduğu, “Azərbaycan, of sağalmaz yaram hoy...” deyən Almas İldırımların, Vətəndən didərgin düşən Cümhuriyyət qurucularımızın müqəddəs ruhlarının rahatlıq tapdığı bir gündür.

Bu gün xoşbəxt gələcəyimizin təməli və xeyir-duaçısı milli birliyimizin ünvanı olan Müstəqil Azərbaycan dövlətinin dünyaya yenidən gəldiyi gün, bütün şərəfli ömrünü Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin inkişafına həsr etmiş, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 15 iyun 1993-cü ildə hakimiyyətə yenidən qayıdışı ilə tarixə çevrilən bir zamandır.

Sovetlər birliyi dağıldıqdan sonra, müttəfiq respublikaların hər biri müstəqillik qazandı. 1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası da müstəqil dövlətə-Azərbaycan Respublikasına çevrildi. Azərbaycan xalqı müstəqillik əldə etsə də, o dövrdə mövcud hakimiyyət buna lazımınca dəyər və qiymət verə bilmədi. O illərin acı xatirələri hələ də yaşlı nəslin yaddaşındadır. Onları əsla nə unutmaq, nə də yaddan çıxarmaq mümkündür. Ən yadda qalanlar isə xaos-dərəbəylik, “hüdudsuz demokratiya”, müxtəlif mərkəzlərdən idarə olunan hərc-mərclik, hakimiyyət uğrunda aparılan qaydasız mübarizələr, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi... Ən başlıcası isə ümidsizlik və kimsəsizlik içində qalan xalq, itirilən torpaqlar, ölən cavanlar, axan göz yaşları, bir-birindən bəd gələn xəbərlər...

Və nəhayət, hamının gözü qarşısında süqutunun son akkordlarını yaşayan Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsi idi.

Belə bir vaxtda xalqımız bütün çətinliklərə baxmayaraq, öz azadlıq mübarizəsini daha əzmlə davam etdirirdi. Min bir çətinliklə Vətənə qayıdan Heydər Əliyev böyük xalq sevgisi ilə qarşılandı. Onun qayıtması xalqımızda bir canlanma yarandı, gələcəyə inam baş qaldırdı. Bundan vahiməyə düşən mövcud hakimiyyət min bir yolla onun Bakıda qalmasını əngəllədi. O, məcburən Naxçıvana getməli oldu.

Heydər Əliyev tezliklə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali məclisinə sədr seçildi. Onun cəfakeşliyi nəticəsində üçrəngli bayrağımız ilk dəfə rəsmi olaraq Ali məclisin binasında dalğalandı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından “Sovet Sosialist” sözləri çıxarıldı. Bu SSRİ miqyasında mövcud hakimiyyətə qarşı atılan həm ən cəsarətli, həm də ən qorxulu ilk addım idi.

Naxçıvanda müstəqillik uğrunda atılan bu cür qətiyyətli addımlar bütöv Azərbaycanı hərəkətə gətirdi, milyonlara qol-qanad, güc-qüvvə verdi. Görülən işlərin müjdəsi ellərə ildırım sürəti ilə yayılırdı. Hamı Naxçıvanda baş verənlərə, qazanılan böyük uğurla ilk başlanğıc, yeni ümid işığı kimi baxırdı. Bakıda isə bir qaranlıq, ətalət hökm sürürdü: “Bakının dərdi var, Bakı xəstədir” deyimini sanki böyük Səməd Vurğun bu dövr Bakısı üçün demişdir.

İstər xalq, istər millət, tayfa, istərsə də fərd dar günündə son ümidinə səslənir. 1993-cü ilin çətin və ağır bir zamanında müdrik Azərbaycan xalqı, başda ziyalılar olmaqla, ayağa qalxaraq Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbini irəli sürdü. Xalqın təzyiq və təkidi ilə mövcud hakimiyyət özündə güc taparaq, hamının ümid və inam yeri olan, beynəlxalq aləmdə layiqli hörmət, böyük nüfuz qazanmış, əsl siyasət adamı olan Heydər Əliyevə müraciət etdi. Bütün şərəfli ömrünü xalqının və Vətəninin inkişafına bəxş edən Heydər Əliyev xalqın səsinə səs verdi və öz xilaskarlıq missiyasını həyata keçirdi.

Məhz 15 iyun 1993-cü ildə Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə ikinci dəfə qayıdışı dövlətimizi və xalqımızı bütün bəlalardan xilas etdi, yeni bir dövrün, inkişaf və tərəqqinin əsasını qoydu. Onun rəhbərliyi ilə geniş islahatlar vüsət aldı. Sovetlər Birliyinin dağılması ilə birgə dağılan iqtisadiyyatımızın, digər sahələr kim təhsil sistemimizin də yenidən qurulmasına böyük ehtiyac var idi. Bütün dövrlərdə təhsilin inkişafına xüsusi dəyər verən dahi Şəxsiyyətin diqqətindən bu önəmli məsələ yayına bilməzdi. Milli Qurtuluşun ilk günlərində Heydər Əliyev mövqeyini birmənalı olaraq bildirdi: “Müstəqillik dövrünün tələblərinə cavab verən yeni təhsil sisteminin yaradılması üçün köklü islahatların həyata keçirilməsi zəruri və təxirəsalınmazdır”.

Heydər Əliyevə olan böyük el məhəbbəti hər bir kəsin ilham mənbəyinə çevrildi. Hər bir kəs böyük ruh və inamla Ulu Öndəri öz yanında, özünü isə onun

yanında bildi. Ölkə iqtisadiyyatında bir canlanma başladı, kəndlər, şəhərlər dirçəldi, çiçəkləndi, uğurlar bir-birini əvəz etdi. Dünya ölkələri Azərbaycan Respublikasına müstəqil, demokratik və dünyəvi bir dövlət, layiqli tərəfdaş kimi inam və etibarla baxmağa başladılar. Qədim tarixə və mədəniyyətə malik olan, min illərlə dünyaya hökm edən bir xalqın dövlət müstəqilliyinin təməli bir sevgi-inam əminliyi ilə quruldu. Ulu Önədərin Vətən sevgisi, möhkəm iradəsi, dövlətimizin parlaq gələcəyinə olan böyük inamı ilə yoğrulan:“Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir, sarsılmazdır, dönməzdir.” deyə söylədiyi fəlsəfi fikirləri hər bir azərbaycanlı üçün əsas şüar, əsas meyar oldu.

Heydər Əliyev bəşər övladının tuta biləcəyi ən yüksək mövqeyin fövqündə-xalq sevgisi qazanaraq Ümummilli liderə çevrildi. Onun ən böyük dahiyanə əsəri isə hər bir ölkə vətəndaşının, eləcə də dünyada yaşayan milyonlarla azərbaycanlının əsl Vətəni, “Müstəqil Azərbaycan dövləti” oldu.

Müdrik Heydər Əliyev Azərbaycan Dövlətinin gələcəyi naminə özünün əsl varisi-İlham Əliyevə olan böyük inamını, ona əminliklə inanan xalqına bildirdi. Qədirbilən xalqımız belə bir tarixi məqamda İlham Əliyevin simasında yeni lideri sevinclə, tam əminliklə qarşıladı. Çox keçmədi gözləntilər özünü doğrultdu. Qazanılan uğurlar bir-birini əvəzlədi, sosial-iqtisadi inkişaf hər tərəfdə özünü göstərdi. Xalqımızın daha böyük arzularına, ən yaralı yerimiz olan Qarabağ probleminin həllinə də hər kəsin qəlbində bir inam işığı yandı.

2020-ci ilin sentyabr ayının 27-də erməni təxribatına cavab olaraq ordumuz həyacan siqnalı ilə ayağa qalxdı. 44 günlük Vətən müharibəsində Müzəffər Ali Baş Komandan, cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında yenilməz Ordumuzun-igidlərimizin uca zirvələrə sancdığı üçrəngli Qələbə bayraqları işğal olunmuş torpaqlarımızın hər bir yerində qürurla dalğalanaraq bu torpaqların kimə məxsus olduğunu düşmənlərimizə və dünyaya əminliklə bir daha bildirdi.

Bu möhtəşəm qələbə Vətənimizin hər bir övladına əbədi bir qurtuluş baharı, azərbaycanlı olmaq ucalığı və şərəfi bəxş etdi. Bütün uğurlarmızda olduğu kimi bu qələbənin də təməlində xalq-dövlət birliyi, Ali Baş Komandana-İlham Əliyevə olan ümumxalq sevgisi və sonsuz inam dayandı. Bu ilahi sevgi və inam bizləri bir yumruq altında-Döyüşən xalq kimi birləşdirdi. Biz bir ola bildik. Bu təntənəni, tərəqqini özününkü bilən hər bir azərbaycanlı özünü bu gün əvvəlki illərdən çox xoşbəxt və bəxtəvər hesab edir, indi daha əminliklə və qürurla ucadan deyir: “...fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”.

Qalib Azərbaycan Respublikası özünün sosial-iqtisadi inkişafının yeni yüksəliş dövrünü yaşayır. İlham Əliyevin:"Biz elə güclü iqtisadiyyat yaratmalıyıq ki, o iqtisadiyyat ölkəmizin uzunmüddətli inkişafını təmin etsin" çağırışı bütün fəaliyyətimizin əsas istiqamətidir. İndi cəbhənin ön xətti sərhədlərdən deyil, təhsildən keçir. Gəncliyimiz çiçəklənən Vətənimizin böyük uğurlarına imza atmaq üçün daha əzmlə çalışmalı, hünər göstərməlidir. Elə yaşayıb yaratmalıyıq ki,

vətənimizin uğurları, sevinci bol, iqtisadi və hərbi gücü isə tükənməz olsun. Vətənə xidmət göstərmək kimi müqəddəs bir işdə xalqımızın sevimli oğlu, Ümummilli lider Heydər Əliyevin keçdiyi şərəfli həyat yolu hər birimiz üçün Vətən ünvanlı və Vətən sevdalı bir məktəb olmalıdır.

İndi dünya Azərbaycanımıza heyranlıqla baxır. Prezident İlham Əliyev yanvarın 6-da 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş videoformatda keçirilən müşavirədə işğaldan azad olunan torpaqlarda bu il geniş quruculuq işlərinin aparılacağını xüsusilə vurğulaması qalib ölkənin iqtisadi qüdrəti ilə bağlı dünyaya növbəti bir mesaj oldu.

Bütün sahələrdə hər gün qazanılan uğurlarmız növbəti uğurlarımızın astanasıdır. Milli Qurtuluş Gününün övladı olan, gündən-günə çiçəklənən qalib Vətənimizin- Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ən böyük uğurları isə hələ qabaqdadır. Bu gün Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin əbədi, sarsılmaz, dönməz olmasına sonsuz əminliklə inanan xalqımızın hər bir övladı öz minnətdarlıq hissini Azərbaycanın xalq şairi Zəlimxan Yaqubun sözü ilə bildirir:

Neçə sönməz ocağın, yanan şamın eşqinə. Müqəddəs əqidənin, saf inamın eşqinə. Bu gün hamının olan tək İLHAMIN eşqinə. Salamlar olsun sənə!
Бесплатные шаблоны для 10.5Forex Портал для чайников
Paylaş:   

Oxşar olan digər xəbərlər