Təfəkkür Universiteti Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayır

Təfəkkür Universiteti Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayırHüseynov Rahim Məmməd oğlu - professor, “Təfəkkür” Universitetinin rektoru, Biologiya və təbiət elmləri kafedrasının müdiri, Beynəlxalq İnformatizasiya Akademiyasının həqiqi üzvü, “Dünya informasioloqları elitası” ünvanlı beynəlxalq müsabiqələr, akademik S.Vavilov və akademik Y.Məmmədəliyev adına mükafatların laureatı, ehtiyatda olan tibbi xidmət polkovnikidir.

Təfəkkür Universiteti — Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 sentyabr 1995-ci il tarixli 202 saylı qərarı ilə dövlət qeydiyyatından keçərək özəl ali məktəb statusu almış "Təfəkkür" universiteti Azərbaycan, rus, ingilis və ispan dillərində bakalavr pilləsində yüksəkixtisaslı kadrlar hazırlayan tədris müəssisəsidir.

Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universiteti ali təhsil müəssisəsi kimi 1992-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. Azərbaycan Kommersiya İnstitutunun hüquqi varisidir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 sentyabr 1994-cü il tarixli 212 saylı fərmanı ilə yaradılmış Dövlət Ali Ekspert Komissiyasının rəyi əsasında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 sentyabr 1995-ci il tarixli 202 saylı qərarı ilə “Təfəkkür” Universiteti qeyri-dövlət ali təhsil müəssisəsi kimi qeydə alınmışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Təfəkkür” Universitetinin qeydiyyata alınması haqqında” 11 sentyabr 1995-ci il tarixli 202 saylı qərarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında 29 may 1996-cı il tarixli 67 saylı qərarına əsasən “Təfəkkür” Universiteti Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universiteti adlandırılmışdır.
Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetinin vəsadətini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin “Magistraturanın yaradılması barədə” 30 aprel 1999-cu il tarixli 295 saylı əmri ilə universitetdə magistr hazırlığına icazə verilmişdir. Universitetdə bakalavriat, magistratura səviyyələrində ixtisaslar üzrə bütün tədris planları baza təhsil proqramlarına uyğun hazırlanmış və təsdiq edilmişdir.
Universitetin idarə olunması və onun fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə tənzimlənir və təhsil sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, ali təhsil müəssisələri haqqında əsasnaməyə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin normativ aktlarına, Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universitetinin Nizamnaməsinə, Təhsil Nazirliyi tərəfindən tövsiyə edilən normativ sənədlərə müvafiq olaraq həyata keçirilir. Tədris, elmi proses və Nizamnamə ilə nəzərdə tutulmuş bütün fəaliyyət növləri üçün müvafiq qərarlar və şəhadətnamələr mövcuddur.
Universitetdə idarəetmə fəaliyyəti təsisçilər, Elmi Şura, rektor, prorektor, Tədris-metodiki idarə, fakültələr, kafedralar tərəfindən həyata keçirilir.
Universitetin fəaliyyətinə bilavasitə rəhbərlik rektor və prorektor tərəfindən həyata keçirilir.

Baza təhsil proqramlarına uyğun hazırlanmış tədris planlarında olan fənlər və onların proqramlarının məzmunu Dövlət Təhsil Standartlarının tələblərinə uyğundur. Tədris olunan fənlərin həcmi tədris planlarına uyğundur. Fənn proqramlarında tövsiyə olunan məcburi tədris-metodiki vəsaitlər və onlara dair nüsxələr əsasən mövcud normalara uyğun kitabxana fondunda saxlanılır.

Tədris prosesində hesablama texnikasından, kompyuter avadanlıqlarından, linqafon mərkəzindən, sürətçoxaldan, digər texniki vəsaitlərdən istifadə olunur.
Universitetdə müasir elektron kitabxana fəaliyyət göstərir. Elektron kitabxananın informasiya ehtiyatları oxucu sorğusu əsasında həyata keçirilir.
Universitetin xüsusi saytı yaradılmış, orada universitet həyatı, struktur bölmələri, tədris prosesi, elmi-tədqiqat fəaliyyəti haqqında zəruri informasiyalar yerləşdirilmişdir. Tədris prosesinin informasiya texnologiyaları, proqram vəsaitləri, laboratoriya və texniki avadanlıqlarla təminatı Dövlət Təhsil Standartlarına uyğundur.
Tələbələrin proqramların mənimsəmə səviyyəsi imtahanlarda, seminar məşğələlər və kollokviumlarda 10 ballıq şkala üzrə qiymətləndirilir.

P.S. Pprofessor Rahim Hüseynov - May Azərbaycan xalqının XX əsr tarixində ən əlamətdar, ən fəxarətli, uğurlu hadisələrlə, gözəl bayramlarla zəngin bir aydır. Bu gözəl may günlərinin biri- respublikamızın hər yerində təntənəli şəkildə qeyd olunan, öyrənilən, yenidən yaşanan və ölməzlik qazanan 28 May Respublika Günü - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əsasının qoyulduğu gündür.
Təfəkkür Universiteti Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayır


Azərbaycanın son otuz ildən artıq bir dövrünü əhatə edən tarix, bu illər ərzində xalqın həyatının bütün sahələrində baş verən dirçəliş müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı, ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycanı müstəqil dövlət quruculuğunun bərpasına aparan yol öz başlanğıcını əslində 1969-cu ildən-dahi rəhbərin hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan götürmüşdü.

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Heydər Əliyevin yenidən ölkə rəhbərliyinə qayıdışı ilə Azərbaycanın ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrində əsl dönüş yaranmış, elmi əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun dövlət quruculuğu prosesi başlandı. Uzaqgörən liderin həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz tədbirlərin nəticəsi kimi, bir tərəfdən Milli Ordunun formalaşdırılması, Azərbaycanın milli mənafelərini qorumağa qadir nizami silahlı qüvvələrin yaradılması, torpaqlarımızın müdafiə olunması ilə bağlı mühüm addımlar atıldı, digər tərəfdən bütün siyasi və diplomatik vasitələrin işə salınması ilə 1994-cü ilin mayında həyati əhəmiyyət kəsb edən atəşkəsə nail olundu.

Ölkə daxilində yaranmış nisbi sakitlikdən və beynəlxalq aləmdə Azərbaycana qarşı artan inam və maraqdan istifadə edərək, 1994-cü ilin sentyabrında “Əsrin müqaviləsi” adlanan ilk neft müqaviləsinin imzalanması və gerçəkləşdirilməsi Heydər Əliyev tərəfindən işlənib hazırlanmış və müstəqil Azərbaycanın iqtisadi inkişaf konsepsiyasını təşkil edən neft strategiyasının həyata keçirilməsinin parlaq təzahürüdür.

Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi milli dövlətçiliyimizin ideya əsasını məhz Heydər Əliyev yaradıb. Bütün mənalı həyatını öz xalqına bəxş edən Ulu Öndərin qurucusu olduğu müstəqil Azərbaycan getdikcə daha da inkişaf edəcək, qurucusunun adını əbədi yaşadacaq.


Təfəkkür Universiteti Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayır
Təfəkkür Universiteti Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayır
Təfəkkür Universiteti Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayır
Təfəkkür Universiteti Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayır
Təfəkkür Universiteti Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayır
Təfəkkür Universiteti Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayır
Təfəkkür Universiteti Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayır
Təfəkkür Universiteti Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayır
Təfəkkür Universiteti Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayır
Təfəkkür Universiteti Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayır
Təfəkkür Universiteti Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayır
Təfəkkür Universiteti Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayır
Təfəkkür Universiteti Azərbaycan təhsilinin inkişafında mühüm rol oynayırБесплатные шаблоны для 10.5Forex Портал для чайников
Paylaş:   

Oxşar olan digər xəbərlər