Vasif Əmirov öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….ÖZƏL

Vasif Əmirov öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….ÖZƏL


İnsan öz əqidəsini elan kimi divardan asmamalıdır. Vasif Əmirovu tanıyanlar tanıyır, tanımayanlar üçün ərz edim ki, o vətəni, dövləti, xalqı uğrunda tər tökən əqidə adamıdır.

Müdriklər demişkən, “xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür”. Belə insanların ömrü çətin, mənalı və şərəfli olur, başı həmişə el içində uca olur. Onlar öz xoşbəxtliyini, səadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, genefondudur desək səhv etmərik. Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün həqiqi mənasında, gözəl insan, Neft Kəmərləri İdarəsinin rəisi Vasif Əmirovdur.

Vasif Əmirov öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….ÖZƏL


Neft Kəmərləri İdarəsinin rəisi Vasif Əmirov peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır.
Şərəfli rəis peşəsinə yiyələnən Vasif Əmirov bu işin müqəddəsliyini qoruyub saxlayır. Vasif Əmirov kömək etdiyi hər kəsin rəğbətini qazanan insanlardandır.

Sorğu apardıq ağız dolusu Vasif Əmirovdan danışdılar yaxşı ki, Vasif Əmirov Neft Kəmərləri İdarəsinin rəisi təyin olunub… Vasif Əmirov öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….

Vasif Əmirov Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmanna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq prezident İlham Əliyevə, dövlətə və dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq adamdır.

Vasif Əmirov öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….ÖZƏL

Heç bir qüvvə Vasif Əmirovu heç vaxt əqidəsindən döndərə bilməz.

Vasif Əmirov böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır!

Vasif Əmirov yüksək texniki biliyi və təhsili olan, yüksək iqtisadi, siyasi və təcrübi qabiliyyətləri olan istedad sahibidir!

Vasif Əmirov ani və düzgün qərar qəbul edən nadir insanlardandı!

Prezident İlham Əliyevdən nümunə götürən Vasif Əmirovun böyüklüyü onun sadəliyində və insanlara insani münasibətindədi!

Vasif Əmirov insanlara maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır, onların problemlərini həll edərək, onların dövlətimizə və Prezidentimizə inamını artırır!

Vasif Əmirov öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….ÖZƏL

Vasif Əmirov bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir! Bunun sirri onun Neft Kəmərləri İdarəsinin rəisi kimi çoxsahəli professional olmasıyla, dövlətçiliyimizin və prezidentimizin yüksək reytinqini hər şeydən uca tutmasıyla bağlıdır!

Ona etibar edilən bütün postlarda Vasif Əmirov özünü doğruldub. Bizdə hörmətli Vasif Əmirovu dövlətimizə, xalqımıza şərəfli xidmətində yeni-yeni uğurlar başarılar diləyirik.


Neft Kəmərləri İdarəsinin rəisi Vasif Əmirov - Müstəqil Azərbaycanın memarı Heydər Əliyevin neft strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri neftimizin dünya bazarına nəqli idi. Bu sahədə də həmişəyaşar liderimiz uğurlu addımlar atıb. Neftimizin dünya bazarlarına çıxarılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə strateji əhəmiyyətli Bakı-Tbilisi-Ceyhan ixrac boru kəməri layihəsini gerçəkləşdirib. Yalnız Heydər Əliyevin yüksək nüfuzu və müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət başçıları siyasi, işgüzar dairələrin nümayəndələri, neft şirkətlərinin rəhbərləri ilə mütəmadi danışıqları nəticəsində Azərbaycan neftinin Türkiyəyə daşınması barədə mühüm hökumətlərarası sazişlər imzalanıb. Xəzərin Azərbaycan bölməsindəki neft və qaz yataqları 1999-cu il noyabrın 18-də ATƏT-in İstanbul Zirvə görüşünün gedişində ulu öndər, Gürcüstanın Prezidenti Eduard Şevardnadze və Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Süleyman Dəmirəl "Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin ərazilərilə Bakı-Tibilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə” dair saziş imzalayıblar. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Türkiyə Cümhuriyyəti, Qazaxıstan Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidentləri bu layihəni dəstəkləyən "İstanbul Bəyannaməsini” imzalayıblar. Bununla da Azərbaycanın uzunmüddətli siyasi, iqtisadi mənafelərinin təmin edilməsi, genişmiqyaslı beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsi, eyni zamanda regionda sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsi üçün Heydər Əliyev tərəfindən növbəti mühüm addım atılıb.
Heydər Əliyevin dərin düşünülmüş neft strategiyası nəticəsində Azərbaycan Xəzər dənizinin nəhəng enerji potensialını ilk mənimsəyən, Xəzəryanı və Qafqaz regionunda mühüm rol oynayan bir dövlətə, dünyanın neft mərkəzlərindən birinə çevrilib.


Ulu Öndər Heydər Əliyevin neft strategiyası barədə danışan Milli Məclisin İqtisadi siyasət komitəsinin üzvü, millət vəkili Vahid Əhmədov qeyd edib ki, ölkəmizin siyasi və iqtisadi müstəqilliyinə təkan verən hadisələrdən biri 1994-cu ilin 20 senytabrında imzalanmış "Əsrin Müqaviləsidir”. Onun sözlərinə görə, məlum müqavilənin imzalanması dünyaca məşhur neft şirkətlərinin ölkəmizə sərmayə qoymasına şərait yaradıb. Bu da ölkəmizin müstəqilliyinin və suverenliyinin daimiliyinin qarantı sayılır: "Neft strategiyası düzgün seçildi. Azərbaycana milyardlarla vəsait daxil oldu. Azərbaycanın dövlət büdcəsi 30 milyarda yaxınlaşır. Xarici şirkətlərin Azərbaycana maraq göstərməsi və investisiya qoyması ölkəmiz üçün çox önəmlidir. Hazırkı ölkə başçısı cənab İlham Əliyev də həmin strategiyanı davam etdirir. Ölkədə neft sənayesinin inkişafı üçün yaradılan Neft Fondu əyani sübut kimi göstərə bilərik. Bu, dahi liderin neft strategiyasının davamı hesab olunur”.

İnsanların həyat səviyyəsinin və sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, sosial məsələlərin həlli, yoxsulluğun azaldılması istiqamətində mühüm işlər görülür, əhalinin pul gəlirləri artmaqdadır. Ümummilli liderimizin neft strategiyasından, bu strategiyanın Azərbaycan və onun xalqına verdiyi və verəcəyi töhfələrdən çox danışmaq, yazmaq olar. H.Əliyevin uğaqgörən və müdrik siyasətini geniş analiz etmək üçün böyük zaman lazımdır., Yazını ümummilli liderimizin fikri ilə necə başlamışdıqsa, onun fikri ilə də yekunlaşdırırıq: “Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən əsas amildir”.
Бесплатные шаблоны для 10.5Forex Портал для чайников
Paylaş:   

Oxşar olan digər xəbərlər